-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Sesja Rady Gminy 

ORGANY GMINY / Rada Gminy 
data publikacji: 24-10-2019 | 09:20
data ostatniej modyfikacji: 24-10-2019 | 09:20
wytworzył: mgr Tomasz Wójcik
wprowadził: mgr Tomasz Wójcik
XIII SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 30 PAŹDZIERNIKA 2019 R. (środa) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko odbędzie się XIII SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO kadencji 2018-2023

Tematem sesji będzie:

 1. Informacja na temat realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Trzebownisko.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
 3. Informacja dotycząca trybu i realizacji zamówień publicznych w Gminie.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzebownisko Nr XLVII/457/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych i odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy na terenie Gminy Trzebownisko.
 6. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Wólce Podleśnej, stanowiących  własność Gminy Trzebownisko.
 7. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Jasionce, stanowiących  własność Gminy Trzebownisko.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/120/2019 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Trzebownisko.
 9. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Trzebownisko.
 10. Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVIII/161/16 Rady Gminy Trzebownisko
  z dnia 30 marca 2016 r. dotyczącej ustalenia zasad wypłaty diet za udział w pracach organów gminy.
 11. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Bernadetta Świątek

 

 

         

««« powrót
Liczba odwiedzin: 416268
Urząd Gminy Trzebownisko | tel. +48 17 7713700 | fax. +48 17 7713719 | e-mail poczta@trzebownisko.pl
Realizacja: Ideo