-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ewidencja ludności i USC 

PRZEDMIOTOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 
data publikacji: 09-01-2007 | 13:21
data ostatniej modyfikacji: 07-04-2015 | 12:25
wprowadził: mgr Katarzyna Kudła i mgr Drupka Paweł
Unieważnienie dowodu osobistego

   więcej »»»

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności.

   więcej »»»

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

   więcej »»»

Zameldowanie /wymeldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące oraz zgłoszenie wyjazdu/powrotu poza granicę RP...

   więcej »»»

Wydanie oraz wymiana dowodu osobistego.

   więcej »»»

Meldowanie cudzoziemców i członków rodzin cudzoziemców na pobyt stały i czasowy oraz nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca.

2   więcej »»»

Informacja o zakresie działania oraz sposobie załatwiania spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebownisku

Informacja o zakresie działania oraz sposobie załatwiania spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebownisku w tym: zgłoszenie urodzenia dziecka, zgłoszenie zgonu, zawieranie małżeństw, inne czynności urzędowe i dokumenty wydawane w USC oraz opłata skarbowa   więcej »»»

Procedura nadania przez Prezydenta RP medalu z okazji złotych godów tj. 50 lat pożycia małżeńskiego.

   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 420116
Urząd Gminy Trzebownisko | tel. +48 17 7713700 | fax. +48 17 7713719 | e-mail poczta@trzebownisko.pl
Realizacja: Ideo