-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ochrona środowiska 

PRZEDMIOTOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 
data publikacji: 14-06-2006 | 11:31
data ostatniej modyfikacji: 16-09-2019 | 15:09
Plany, programy, regulaminy

   więcej »»»

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

   więcej »»»

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień

   więcej »»»

Łowiectwo

   więcej »»»

Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

   więcej »»»

Rejestr działalności regulowanej.

   więcej »»»

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

   więcej »»»

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

   więcej »»»

Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 420116
Urząd Gminy Trzebownisko | tel. +48 17 7713700 | fax. +48 17 7713719 | e-mail poczta@trzebownisko.pl
Realizacja: Ideo