-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

PRZEDMIOTOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

Strategia rozwoju Gminy

Budżet

Podatki i opłaty

Zagospodarowanie przestrzenne

Sprawy budowlane

Dodatki mieszkaniowe

Rolnictwo i gospodarka gruntami

Przetargi - gospodarka mieniem

Ochrona środowiska

Ewidencja ludności i USC

Działalność gospodarcza

Oferty inwestycyjne

Profilaktyka alkoholowa i przeciwdziałanie narkomanii

Konkursy

Przetargi - zamówienia publiczne

Gospodarka mieniem komunalnym

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do udostępnienia

Ustalanie numerów porządkowych budynków

Gospodarka odpadami

Dodatki energetyczne

Liczba odwiedzin: 424347
Urząd Gminy Trzebownisko | tel. +48 17 7713700 | fax. +48 17 7713719 | e-mail poczta@trzebownisko.pl
Realizacja: Ideo