-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 

data publikacji: 01-08-2012 | 10:00
data ostatniej modyfikacji: 25-11-2019 | 12:18
wprowadził: mgr Tomasz Wójcik
OŚWIATA

   więcej »»»

POBÓR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO W DRODZE INKASA ORAZ WYZNACZENIE INKASENTÓW

   więcej »»»

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY TRZEBOWNISKO.

   więcej »»»

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TRZEBOWNISKO

   więcej »»»

ZASADY NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GM. TRZEBOWNISKO ORAZ ICH WYDZIERŻAWIANIA

   więcej »»»

ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEGO REGIONALNĄ POMOC INWESTYCYJNĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJĄCYCH W GMINIE

   więcej »»»

INNE

   więcej »»»

PODZIAŁ GMINY NA OBWODY I OKRĘGI WYBORCZE

   więcej »»»

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TRZEBOWNISKO NA LATA 2015-2020

   więcej »»»

ALKOHOLE

   więcej »»»

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2013-2016

   więcej »»»

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

   więcej »»»

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI TAJĘCINA

   więcej »»»

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

   więcej »»»

PRZEWÓZ OSÓB I ŁADUNKÓW

   więcej »»»

POMOC SPOŁECZNA

   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 424356
Urząd Gminy Trzebownisko | tel. +48 17 7713700 | fax. +48 17 7713719 | e-mail poczta@trzebownisko.pl
Realizacja: Ideo