-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAMÓWIENIA ELEKTRONICZNE

Zamówienia publiczne do 30 000 Euro

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro do wartości unijnych

Zamówienia publiczne powyżej wartości unijnych

Zasady i tryb postępowania w postępowaniach o zamówienia publiczne.

Plan postepowań o udzielenie zamówień

Liczba odwiedzin: 416545
Urząd Gminy Trzebownisko | tel. +48 17 7713700 | fax. +48 17 7713719 | e-mail poczta@trzebownisko.pl
Realizacja: Ideo