-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

RODO 

data publikacji: 22-08-2019 | 12:13
data ostatniej modyfikacji: 13-11-2019 | 14:20
wprowadził: mgr Daniel Panek
Klauzula informacyjna - Postępowania Administracyjne

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - elektroniczna identyfikacja zwierząt

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - transmitowanie, utrwalanie i udostępnianie nagrań z przebiegu obrad rady gminy

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - skargi i wnioski

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne - ogólna

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - przekazanie sprawy do innego organu

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - działania informacyjne, windykacja oraz egzekucja należności

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - podatki oraz opłaty lokalne

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - PESEL

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - akty stanu cywilnego

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - dofinansowanie dla pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - wybory na ławników

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - petycje

Szczegóły w treści artykułu   więcej »»»

Klauzula informacyjna - usuwanie odpadów zawierających azbest

Szczegóły w treści artykułu    więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 424356
Urząd Gminy Trzebownisko | tel. +48 17 7713700 | fax. +48 17 7713719 | e-mail poczta@trzebownisko.pl
Realizacja: Ideo