-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Mapa serwisu 

 1. Mapa serwisu
 1. URZĄD GMINY
 1. Podstawowe dane o Urzędzie Gminy
 1. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy
 1. Wójt Gminy Trzebownisko - mgr inż. Lesław Kuźniar
 1. Zastępca Wójta Gminy Trzebownisko - mgr Sławomir Porada
 1. Sekretarz Gminy - mgr Tomasz Jaworski
 1. Skarbnik Gminy - mgr Maria Gaweł
 1. Referat Budżetu i Finansów
 1. Referat Podatków i Opłat
 1. Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
 1. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
 1. Referat Organizacyjno-Prawny
 1. Urząd Stanu Cywilnego
 1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 1. Stanowiska samodzielne
 1. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 1. Pełnomocnik Wójta Gminy do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych
 1. Straż Gminna
 1. Referat ds. Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych
 1. Godziny urzędowania
 1. Majątek Gminy Trzebownisko
 1. ORGANY GMINY
 1. Wójt Gminy
 1. Rada Gminy
 1. Sesja Rady Gminy
 1. Posiedzenia Komisji Rady Gminy
 1. Informacje różne
 1. Nagrania z obrad sesji Rady Gminy Trzebownisko
 1. Raport o stanie Gminy
 1. PRZEPISY PRAWNE
 1. Statut Gminy Trzebownisko
 1. Regulamin Organizacyjny Gminy Trzebownisko
 1. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018
 1. Uchwały Rady Gminy kadencji 2018-2023
 1. PRZEDMIOTOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
 1. Strategia rozwoju Gminy
 1. Budżet
 1. Podatki i opłaty
 1. Zagospodarowanie przestrzenne
 1. Sprawy budowlane
 1. Informacje z zakresu budownictwa i planowania przestrzennego
 1. Dodatki mieszkaniowe
 1. Rolnictwo i gospodarka gruntami
 1. Przetargi - gospodarka mieniem
 1. Ochrona środowiska
 1. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i obwieszczenia.
 1. Ewidencja ludności i USC
 1. Działalność gospodarcza
 1. Oferty inwestycyjne
 1. Profilaktyka alkoholowa i przeciwdziałanie narkomanii
 1. Konkursy
 1. Przetargi - zamówienia publiczne
 1. Gospodarka mieniem komunalnym
 1. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do udostępnienia
 1. Sprzedaż
 1. Najem
 1. Dzierżawa
 1. Ustalanie numerów porządkowych budynków
 1. Gospodarka odpadami
 1. Dodatki energetyczne
 1. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
 1. JEDNOSTKI POMOCNICZE
 1. Sołectwo Jasionka
 1. Sołectwo Łąka
 1. Sołectwo Łukawiec
 1. Sołectwo Nowa Wieś
 1. Sołectwo Stobierna
 1. Sołectwo Tajęcina
 1. Sołectwo Terliczka
 1. Sołectwo Trzebownisko
 1. Sołectwo Wólka Podleśna
 1. Sołectwo Zaczernie
 1. INNE
 1. Stowarzyszenia
 1. Spółki prawa handlowego
 1. Rejestry i ewidencje
 1. Oświadczenia majątkowe
 1. Informacje nieudostepniane
 1. Rejestr zmian
 1. SZUKAJ
 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI
 1. REDAKCJA
 1. STATYSTYKA
 1. WYBORY
 1. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
 1. WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2020-2023
 1. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 1. Wybory Sołtysów wsi oraz członków Rad Sołeckich 2019
 1. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 1. Wybory Sołtysów wsi oraz członków Rad Sołeckich 2011
 1. Wybory ławników na kadencję 2012-2015
 1. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 1. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 1. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
 1. Wybory Sołtysów wsi oraz członków Rad Sołeckich 2015
 1. Wybory Prezydenta RP 2015
 1. WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016-2019
 1. Referendum 2015
 1. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 1. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 1. OGŁOSZENIA I INFORMACJE
 1. Ogłoszenia w sprawie naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy.
 1. Informacje różne
 1. Realizacja projektów - konsultacje społeczne
 1. Informacje o zgromadzeniach publicznych.
 1. RODO - Ogólna polityka informacyjna.
 1. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 1. INFORMACJE O ZEBRANIACH WIEJSKICH
 1. KONSULTACJE SPOŁECZNE
 1. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 1. ZAMÓWIENIA ELEKTRONICZNE
 1. Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
 1. Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro do wartości unijnych
 1. Zamówienia publiczne powyżej wartości unijnych
 1. Zasady i tryb postępowania w postępowaniach o zamówienia publiczne.
 1. Plan postepowań o udzielenie zamówień
 1. INFORMATOR KLIENTA
 1. Petycje
 1. RODO
 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Liczba odwiedzin: 424347
Urząd Gminy Trzebownisko | tel. +48 17 7713700 | fax. +48 17 7713719 | e-mail poczta@trzebownisko.pl
Realizacja: Ideo